VZDĚLÁVACÍ A SEBEZKUŠENOSTNÍ PROGRAM

Somatické umění a terapie na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™, BODY MIND CENTERING™, Autentického pohybu a dalších disciplín

Progam pro všechny zájemce o tělesné prožívání, tělesné myšlení, tělové Já je určen pro seberozvoj  a zájemcům o facilitátorské dovednosti. Nabízí hluboký ponor do vývojové kineziologie , principů pohybu ,autentického vyjádření a vědomé pozornosti a vnímavosti (Awareness + Mindfullness).  Cesta somatického umění, cesta tvořivá, cesta sdílení a radostného bytí v těle. Učíme se vnímat a číst pohyb kolem nás, což je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem.

Program je 1 - 3 letý  a obsahuje celkem 500 hodin

Každý ročník je rozdělen do 10 víkendů nebo vícedenních bloků (160 h). V každém víkendu se věnujeme různým tématům z hlediska somatického umění a terapie.

První ročník obsahuje základy teorie a sebezkušenost. Ve druhém a třetím ročníku - "Immersion", studenti prohlubují a rozšiřují získané znalosti o další témata a praktiky, nástroje pro praxi a supervize.

PROGRAM VĚDOMÉ TĚLO je určen

 1. tanečníkům a netanečníkům
 2. jako nástroj pro taneční terapii a somaticky orientovanou terapii
 3. pro pedagogy
 4. pro fyzioterapeuty
 5. pro sportovce, trenéry a učitele jógy
 6. pro koučing
 7. pro všechny, kdo pracují se skupinami dospělých i dětí

..........a všechny tvořivé bytosti

CO PŘINÁŠÍ STUDIUM PROGRAMU VĚDOMÉ TĚLO DO ŽIVOTA A KARIÉRY?

 • Kinestetickou inteligenci (tělesné vnímání, organizaci, vztahy, umění doteku, uzemnění, práci s dechem)
 • Muzikální inteligenci (hudba, rytmus, umění naslouchat)
 • Logickou inteligenci ( geometrie prostoru, Platonská tělesa jako inspirace prostorové architektury, informace z neurovědy )
 • Intra-personální inteligenci ( pojetí sama sebe, vztah k sobě , vnitřní svět)
 • Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a přestaneme je odsuzovat, protože pochopíme, proč tak jednají)
 • Verbální inteligenci (učíme se co nejpřesněji vyjadřovat tělesné, emoční a mentální procesy)
 • Vizuální inteligenci (učíme se vidět jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)

TÉMATICKÉ OKRUHY

 1. Kategorie LMA/BF - teorie a sebezkušenost
 2. Duality jako základní vzorec ve 4 tématech LMA
 3. Vývojové vzorce pohybu a Kineziologie (Bartenieff Fundamentals™ a BMC™)
 4. Smyslové vnímání
 5. Dynamický a psychologický prostor: Effort - úsilí  a vůle
 6. TVAR:  Vztahy k sobě, vztahy partnerské, Cyklus vztahů
 7. SPACE Harmony: Prostorové mapy naší Kinesféry
 8. EMOCE a jejich povaha
 9. Taneční antropologie: Tělo, Prostor, Úsilí a Tvar v různých tanečních kulturách
 10. Frázování
 11. Základní analýza,čtení pohybu a jeho zápis
 12. Affinity/Disaffinity v pohybu i v životě
 13. LMA v choreografii a managementu
 14. LMA/BF v somatické terapii
 15. Pohyb jako proces a rituál
 16. Autentický pohyb
 17. Eco-somatika

 

Cena programu:

1. ročník : Kč 20.000,-, při splátkovém programu Kč 22.000,-

2. ročník:  Kč 19.000,- při splátkovém programu Kč 22.000,-

3. ročník:  Kč 18.000,- při splátkovém programu Kč 21.000,-

Mrkněte na video