Žubra K.Žubretovská, Mgr.

"Program Vedomé Telo mi priniesol veľké množstvo poznatkov z oblasti Labanovej Analýzy Pohybu, ktoré často využívam v mojej práci pri tvorení tanečno-pohybových dielní, súkromných tanečných terapií a pri príprave tanečných choreografií, či pri improvizačnom tanci. Program Vedomého Tela ma tiež obohatil o vývojové pohybové vzorce a základné BF cviky (BF6 – Bartenieff Fundamentals Basic six) , ktoré značne rozšírili moju škálu pohybu a o ktoré sa opieram pri tvorení, či učení sa rôznych pohybových fráz, či pri tvz. floor work. Vedomé Telo bolo mojou  veľmi prínosnou  príručkou na ceste za tancom a jeho poznaním."

Skúsenosti:
Absolventka školy Vedomého pohybu u Reny Milgrom v Prahe (Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals) – 2012-2015 . Externá študentka Hudobnej a tanečnej fakulty HAMU. Členka niekoľkých tanečných skupín. Vedenie tanečných dielní  a  súkromných tanečných terapií v Čechách aj v zahraničí. Účastnenie sa  medzinárodných tanečných festivalov a workshopov Kontaktnej improvizáce konaných v zahraničí.

kontakt: FB - Žubra Žubrienka