...ABECEDA POHYBU ...MAPY VĚDOMÍ

Somaticky orientovaný systém, který povzbuzuje přirozený a kreativní pohyb, regeneruje tělo, zvyšuje pohyblivost a zbavuje nás nepotřebných pohybových vzorců. Tento systém tvoří většinovou část programu Vědomé Tělo.  Jedná se o principy pohybu, které vychází z hluboké tělesné zkušenosti  na základě ideokineze a vědomého doteku. Základem a podporou  je hluboký ponor do našich vývojových vzorců, které v dospělosti mohou velmi efektivně organizovat vztahy v těle a ke svému tělu, zlepšit koordinaci a zbavit nás bolestí páteře, kloubů, chodidel... Jedná se o postupy, kde se učíme správně propojovat neuro-muskulární systém, využívat dech a posilovat naše jádro = živý střed (Core). Učíme se tvořit jasný záměr, rozhodovat se, a vykonávat akci efektivně s nejmenším množstvím úsilí. Zabýváme se vědomými i nevědomými procesy. Postupně se učíme vnímat co se děje uvnitř těla a zároveň co se děje v okolí (vnitřní - vnější vztahy).

BF = Cenný nástroj pro tanečníky, sportovce, seniory, taneční terapeuty i pro lidi s omezeným pohybem.

Systém vytvořila Irmgard Bartenieff - studentka R.Labana, tanečnice, choreografka, taneční antropoložka a později fyzioterapeutka. V 50.letech úspěšně skrze Labanovu analýzu pracovala s dětmi postiženými obrnou. V roce 1966 stála u zrodu Taneční terapie v USA a v roce 1979 založila v New Yorku Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies.