CO JE FUNDAMENTÁLNÍ?

  1. Změna: esence pohybu je změna. S každým pohybem měníme nejen tvar, ale i vnitřní pochody. Při každém pohybu se děje mnoho věcí najednou.
  2. Vztahy - connections: v procesu pohybu-změn si vytváříme svoji fyzickou existenci. Proces však není náhodný. Ve stádiu lidského vývoje dochází k adekvátním změnám. S každým pohybem vytváříme určité vztahy: uvnitř sebe a mezi námi a okolním světem.
  3. Pohybové vzorce: vztahy, které uvnitř těla vznikají, postupně s naším růstem tvoří vzorce. Některé vztahy jako primitivní reflexy, rovnovážné reakce a vývojové vzorce jsou vepsány do našeho neuromuskulárního systému. Ostatní vzorce přebíráme později ve svém okolí a stávají se našimi návyky.