Všichni jsme prošli od narození postupně těmito vývojovými fázemi:

  1. Dech
  2. Vyzařování síly z živého centra do končetin (Pupeční radiace)
  3. Propojení páteře (Hlava-kostrč)
  4. Propojení horní a dolní části těla (Homologní propojení)
  5. Propojení levé a pravé poloviny těla (Homolaterální propojení)
  6. Diagonální propojení těla (Kontralaterální propojení)

U většiny dětí tyto fáze nebyly plně dokončeny, nebo byly narušeny nevhodnými stimuly jejich okolí - vychovatelů. Inteligentní tělo si automaticky vytvoří kompenzační vzorce, které už však nemohou tak silně podpořit další fáze vývoje. To se pak projevuje později jak na psychické, sociální, tak fyzické úrovni. (dyslexie, špatná koordinace, neudržení pozornosti, vztah ke svému Já,  společenské vztahy atd.)

V běžném životě neustále tyto principy používáme, aniž bychom si je uvědomovali. Dýcháme, zíváme, protahujeme se po probuzení, sedíme za stolem, jedna polovina těla podává jídlo z misky, druhá polovina nás roztočí v otáčivé židli, vstáváme ze židle, chodíme.... tak proč se tím vůbec zabývat?

V okamžiku, kdy dáme pozornost tomu, co se v těle odehrává, když si to naplno uvědomujeme, přichází nečekané věci: regenerace, energie, inspirace, tvořivost a nové možnosti.

Ve BF se vracíme k ranným pohybovým vzorcům z těchto důvodů:

  • abychom podpořili fyzicko-psychické zdraví, léčbu po úrazech a vrátili tělu jeho základní funkce a exprese
  • abychom mohli rozvíjet schopnosti, které vyžadují sofistikovanou koordinaci a frázování za účelem vysoké technické virtuozity
  • abychom posílili vlastní vyjádření a svoji přirozenost!