...ABECEDA POHYBU ...MAPY VĚDOMÍ

Somaticky orientovaný systém, který povzbuzuje přirozený a kreativní pohyb, regeneruje tělo, zvyšuje pohyblivost a zbavuje nás nepotřebných pohybových vzorců. Tento systém tvoří většinovou část programu Vědomé Tělo.  Jedná se o principy pohybu, které vychází z hluboké tělesné zkušenosti  na základě ideokineze a vědomého doteku. Základem a podporou  je hluboký ponor do našich vývojových vzorců, které v dospělosti mohou velmi efektivně organizovat vztahy v těle a ke svému tělu, zlepšit koordinaci a zbavit nás bolestí páteře, kloubů, chodidel... Jedná se o postupy, kde se učíme správně propojovat neuro-muskulární systém, využívat dech a posilovat naše jádro = živý střed (Core). Učíme se tvořit jasný záměr, rozhodovat se, a vykonávat akci efektivně s nejmenším množstvím úsilí. Zabýváme se vědomými i nevědomými procesy. Postupně se učíme vnímat co se děje uvnitř těla a zároveň co se děje v okolí (vnitřní - vnější vztahy).

BF = Cenný nástroj pro tanečníky, sportovce, seniory, taneční terapeuty i pro lidi s omezeným pohybem.

Systém vytvořila Irmgard Bartenieff - studentka R.Labana, tanečnice, choreografka, taneční antropoložka a později fyzioterapeutka. V 50.letech úspěšně skrze Labanovu analýzu pracovala s dětmi postiženými obrnou. V roce 1966 stála u zrodu Taneční terapie v USA a v roce 1979 založila v New Yorku Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies.


CO JE CÍLEM BF?

Efektivně se hýbat a jednat s co nejmenším množstvím vynaložené energie. Cítit se dobře ve svém těle i v jednání. Živá souhra vnitřního propojení a vnějšího vyjádření k obohacení našeho života.

CO JE VÝSLEDKEM BF?

Je nám dobře v těle. Cítíme se silní a můžeme se plně spolehnout na naši vnitřní sílu. Umíme se lépe vyjadřovat. Vidíme mnohem více věcí kolem sebe a chápeme více souvislostí. Nebojíme se improvizovat, experimentovat, prosazovat se. Získáváme motivaci zkoumat a učit se nové věci. Získáváme vitalitu. Naše mysl je v souladu s naším jednáním, což nás dostává do celkové harmonie, vyladění a rovnováhy.


CO JE FUNDAMENTÁLNÍ?

 1. Změna: esence pohybu je změna. S každým pohybem měníme nejen tvar, ale i vnitřní pochody. Při každém pohybu se děje mnoho věcí najednou.
 2. Vztahy - connections: v procesu pohybu-změn si vytváříme svoji fyzickou existenci. Proces však není náhodný. Ve stádiu lidského vývoje dochází k adekvátním změnám. S každým pohybem vytváříme určité vztahy: uvnitř sebe a mezi námi a okolním světem.
 3. Pohybové vzorce: vztahy, které uvnitř těla vznikají, postupně s naším růstem tvoří vzorce. Některé vztahy jako primitivní reflexy, rovnovážné reakce a vývojové vzorce jsou vepsány do našeho neuromuskulárního systému. Ostatní vzorce přebíráme později ve svém okolí a stávají se našimi návyky.

Všichni jsme prošli od narození postupně těmito vývojovými fázemi:

 1. Dech
 2. Vyzařování síly z živého centra do končetin (Pupeční radiace)
 3. Propojení páteře (Hlava-kostrč)
 4. Propojení horní a dolní části těla (Homologní propojení)
 5. Propojení levé a pravé poloviny těla (Homolaterální propojení)
 6. Diagonální propojení těla (Kontralaterální propojení)

U většiny dětí tyto fáze nebyly plně dokončeny, nebo byly narušeny nevhodnými stimuly jejich okolí - vychovatelů. Inteligentní tělo si automaticky vytvoří kompenzační vzorce, které už však nemohou tak silně podpořit další fáze vývoje. To se pak projevuje později jak na psychické, sociální, tak fyzické úrovni. (dyslexie, špatná koordinace, neudržení pozornosti, vztah ke svému Já,  společenské vztahy atd.)

V běžném životě neustále tyto principy používáme, aniž bychom si je uvědomovali. Dýcháme, zíváme, protahujeme se po probuzení, sedíme za stolem, jedna polovina těla podává jídlo z misky, druhá polovina nás roztočí v otáčivé židli, vstáváme ze židle, chodíme.... tak proč se tím vůbec zabývat?

V okamžiku, kdy dáme pozornost tomu, co se v těle odehrává, když si to naplno uvědomujeme, přichází nečekané věci: regenerace, energie, inspirace, tvořivost a nové možnosti.

Ve BF se vracíme k ranným pohybovým vzorcům z těchto důvodů:

 • abychom podpořili fyzicko-psychické zdraví, léčbu po úrazech a vrátili tělu jeho základní funkce a exprese
 • abychom mohli rozvíjet schopnosti, které vyžadují sofistikovanou koordinaci a frázování za účelem vysoké technické virtuozity
 • abychom posílili vlastní vyjádření a svoji přirozenost!