DanceLablogo

 

DanceLAB je příjemný prostor  a somatická laboratoř, kde se v bezpečném a nekomerčním prostředí můžete setkat sami se sebou a s novými podněty. Podněty pro rozvoj autentického pohybu i hlasu a hlavně pro rozvoj osobního potenciálu.

Celistvost člověka - integraci těla a mysli, hledání psycho-fyzicko-sociální rovnováhy nelze dělit zvlásť na mysl (psychoanalýzu) a tělo (sport, rekreační tanec atd.). Zastáváme proto somatické metody, které integrují obojí - tedy  učí nás myslet tělem.  Je to cesta ke zotavení v podobě odlišné mozkové stimulace, při které dochází k obnově a tvorbě nových neuro-muskulárních spojů. Zní to možná složitě a vědecky, ale tělu se to velice líbí, neb zjišťuje, že se může hýbat lépe, snadněji a stále objevuje něco nového.  Návrat do těla je návratem domů!

Naši lektoři jsou odborně vzdělaní v oblasti somatiky a různých terapiích (Tanečně-pohybová terapie, Body Mind Centering, hlasová terapie, jóga, Bartenieff Fundamentals, Labanova pohybová analýza).

Program studia naleznete na www.dancelab.cz

IMAG0870