myšlenky/dění/ publikace

Tanec a výtvarné umění
aneb Vizuální reprezentace pohybu

Rena Milgrom

V této eseji bych se chtěla zamyslet nad jedním z aspektů mé práce týkající se pohybového vyjádření, zkoumání, tance či taneční tvorby, jejichž základy čerpám převážně ze studií Labanovy pohybové analýzy.

Stejně jako hudba je s tancem v propojení jako moře s rybami, tak se dá nahlížet na propojení pohybu/tance s výtvarným uměním. Pro výtvarníka je výzvou vytvořit dílo, které reprezentuje pohyb, pro tanečníka je zase výzvou, aby jeho tanec měl tvar, byl čitelný - aby si jeho tělo pamatovalo kroky, kvalitu pohybů a gest, rytmus a také prostorové sekvence.

Forma a obsah se neustále proměňují a evolvují v čase a jdou ruku v ruce s expresivním vyjadřováním člověka a jeho potřeb. Když se podíváme jak se vyvíjela modernita a současné umění - tedy od realistického zobrazování k avantagrdě, můžeme sledovat řadu na sebe navazujících směrů: Impresionismus, symbolismus, Art Nouveau, Futurismus, Kubismus, Expresionismus, Fauvismus a Dada. Každý nový impuls umožňuje nové způsoby vyjádření, ale i nové teorie, které ovlivňují tvorbu. Stejné impulzy a inspirace můžeme sledovat v tanečním vyjadřování od klasiky po avantgardu a současný tanec.

Číst dál...