Dveře do sebepoznání,

kreativity,

improvizace,

terapie,

kultivace našich inteligencí,

kontinuální transformace ...

 Výzva pro konvenční myšlení !

Pohyb hraje významnou roli v celkovém naplnění smyslu lidského života. Pokud ignorujeme tělo a jeho pohyb a hledáme pochopení skutečnosti čistě intelektuální cestou, ztrácíme pravdivou perspektivu života. Pohyb jako umění a vědomý pohyb člověka kultivuje a obohacuje ve všem co dělá. Rozšiřuje vnímání, celkový osobní potenciál a kvalitu prožívání.  Labanův systém poskytuje pevnou základnu pro orientaci v možnostech lidského potenciálu a pomáhá nalézat nové možnosti. V tom je snad největší bohatství i krása tohoto systému. Systému, který propaguje svobodu a autentičnost.  Pouze při lepším poznání sebe sama můžeme získat lepší pochopení pro ostatní a pak zlepšovat mezilidské vztahy. Vztahy jsou naopak nezbytné pro to, abychom mohli naše schopnosti realizovat...

Proč Labanova analýza? 

Laban vždy byl a bude nadčasový. Je to mimořádně efektivní celostní systém, prostřednictvím kterého můžeme číst významy a souvislosti lidského pohybu a jednání. Systémy integrace těla a mysli v tvořivém uměleckém prostředí a v terapii jsou ve světě již dávno využívány. Hledání dalších možností je stále aktuální. Je zřejmé, že naše společnost rychle přebírá světový trend zkratkovitých informací a rychlé produkce. Proto je je důležité aktivně vytvářet prostor pro podporu takového tvořivého rozvoje a individuální výpovědi, který je založen na hlubším chápání souvislostí a vzhahů, nejen na kopírování zažitých modelů.

Systém většinou dostupný na Univerzitách a Institutech tanečním pedagogům, terapeutům, hercům, koučům a managerům. Dnes se dostává čím dál častěji mezi běžnou populaci neboť přináší benefity každému, kdo má zájem rozšířit svůj potenciál. Labanovu analýzu pohybu může vyučovat pouze mezinárodně Certifikovaný pohybový analytik (CMA, CLMA).

Labanova analýza pohybu ve spojení s Bartenieff Fundamentals je v syntézou naší psychologické a tělesné krajiny a orientujeme se zde zejména v těchto kategoriích: 

Body (Tělo) Effort (Úsilí) Space (Prostor) Shape (Tvar a Vztahy)

..... a tématech:

Námaha - Zotavení

Mobilita - Stabilita

Funkce - Exprese

Vnitřní - Vnější