hlavní lektorka: Rena Milgrom (ČR), RSME (Registered Somatic Movement Educator, CMA (Certified Movement Analyst), Tanečně pohybová terapeutka, lektorka tance

Mgr. Karel Novák - fyzioterapeut vyškolený prof.Kolářem, pracuje v Centru pohybové medicíny, vyučuje vývojovou kineziologii na Duncan Centru

Žubra Katarína Źubretovská, Mgr. - prošla tříletým programem Vědomého Těla, Pravidelně se účastní tanečních dílen, festivalů a seminářů v zahraničí. Vedle dílen kontaktní improvizace vede tanečně-pohybové dílny spojené s tzv. bodywork (práce s tělem).

MgA. Anna Línová - profesionální tanečnice ( VŠMU), pedagog na Duncan Centre, zakladatelka Pohybového laboratoria, vzdělání BMC™ (IDME)

 

Každoročně zveme ke spolupráci ve výuce programu Vědomé Tělo další certifikované zahraniční lektory