RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

Žubra K.Žubretovská, Mgr.

Mgr.Světlana Synáková

PhDr.Anna Crkalová

PhDr. Hana Jursová

Andrea Vlasatá

Kateřina Cibulková

Mgr.Markéta Kafková

Mgr.Kateřina Ledvinková

Petra Bartošová

Mgr.Petra Brandalíková

Bc. Lenka Červená

Mgr.Lenka Milenovská

Mgr. Michala Havlíčková

Mgr. Lenka Burešová

Mgr. Hana Soukalová

Blanka Poučová

Iveta Mrkáčková

MuDr. Ludmila Jiráčková

Mgr. Kateřina Škarková

Bc. Jana Mitrová

Bc. Petra Lamačová

 

Eseje

Co pro mě znamená Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals - Vědomé tělo

Labanova analýza pohybu je pro mě dobrodružství a velká výzva podívat se do očí sobě a svému životu v mnoha aspektech. Otevírá mi obzory jako tanečnici i jako člověku, který se zajímá o své tělo a jeho fungování. Zároveň mi nabízí nečekané paralely ve vztazích k druhým lidem a ke každodenním situacím, ať už v práci, v rodině nebo kdekoliv jinde.

Ačkoliv tančím a věnuji se pohybu od dětství, až v 18 letech jsem si na jednom ze svých prvních tréninků současného tance uvědomila, že tanec není jenom estetický pohyb podle daného vzoru, ale komplexní jazyk, kterým mluvím, a druzí v něm čtou. Šokující poznání na vlastní kůži, ale začala jsem o tanci a pohybu přemýšlet v nových souvislostech.

Poté jsem několik let tančila a učila se techniky současného tance od různých tanečníků. Aniž bych se zabývala teorií, protančila jsem se mnoha principy Labanovy analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentals. Vývojové vzorce pohybu, práce s dechem a s centrem těla, s řetězením pohybu nebo s oporou země jsou pro mě staří známí, které teď poznávám z jiné stránky. Je pro mě nesmírně zajímavé a obohacující studovat teoretické principy pohybu, prostor a anatomii těla, protože mi to umožňuje mimo jiné lépe pracovat se svými silami a pohybovými možnostmi. Znovu jsem si uvědomila, kolik směrů nabízí prostor, když jsme se zabývali jeho rovinami a vztahem centra a periferie. Zároveň jsem zjistila, jak přesně moje pohybové preference vyjadřují třeba moje postavení
v práci, kde se taky ráda pohybuji na periferii a nepozorována pozoruji. Podobné přesahy a souvislosti s mým životem mimo taneční sál mě napadaly
v průběhu celého kurzu, až mi to kolikrát bylo nepříjemné a nejradši bych dál nevěděla. Třeba vzorec ještěrky, který souvisí se schopností rozhodovat se, mi připomněl (jako bych se neznala) vlastní váhavost.

Labanova analýza pohybu učí, že možností v pohybu a vyjádření je mnoho, a já si cením té možnosti pracovat na jednotlivých tématech svým vlastním způsobem. Jsem ráda, že mám čas a příležitost zamýšlet se nad svým přístupem a nad způsobem, jakým obvykle přemýšlím, že si můžu hledat svou vlastní cestu. Na druhou stranu pozoruji, jak se s týmiž úkoly vypořádají ostatní členové skupiny, a často bývám překvapená. Myslím, že studium Labanových teorií mi pomáhá otevírat se jiným pohledům na věc, aniž by přitom popíralo ten můj. Jsem ráda, že jsem si vyzkoušela chůzi a styl pohybu někoho jiného, zrcadlení nebo improvizaci ve skupině. Stejně tak mě těší diskuze nad jednotlivými tématy, která se mezi námi pokaždé rozpoutá. Myslím, že právě to neustálé přecházení mezi verbálním a fyzickým vyjádřením je nesmírně důležité a pomáhá mi propojovat jednotlivé části mého já do celku. Přináší mi to neuvěřitelný pocit hloubky a integrity života, radost a touhu skočit po tom neznámém lákavém, co mě volá, a já teprve hledám, co to vlastně je.

Nicméně, je to pro mě cesta těžká, neustále se potýkat se svými vlastními schématy i s těmi, která jsem zdědila nebo se je naučila, a tady se mi průběžně vynořují a pokoušejí mě. Ale právě v tom vidím pro sebe jeden z největších přínosů analýzy pohybu, a to je příležitost objevovat a zkoumat nové a jít dál za tím vzrušujícím dobrodružstvím. S trochou nostalgie, že to, co bylo, už nebude, ale zároveň se zvědavostí na to, co přijde teď.

Eva Jančíková, říjen 2016